Bakım İşlemleri

15 Ocak 2019

Yetiştirme odaları haftada 1-2 kez %1’lik formalin ve %0.1’lik DDVP ile ilaçlanır. Örtü toprağı devresinde toprak yüzeyinin kurumamasına özen gösterilir. Püskürtme şeklinde toprağı nemli tutacak ölçüde su verilmeli, aşırı sulamalardan kaçınılmalıdır. İlk günlerde 200C’de tutulan sıcaklık yavaş yavaş düşürülür ve mantarın görülmeye başladığı devrede 15- 170C’ye indirilir. Bu sırada oda nemi %70-90 arasındadır. Toprak örtme işleminden bir hafta sonra havalandırmaya başlanır Öte yandan toprak örtülmesinden 18-20 gün sonra da mantarlar…

Read More >>